Az egykori premontrei kolostor

A premontrei rend ipolysági kolostorát a  Hont-Pázmány  nemzetség alapította a  13. század első felében. A középkor folyamán kirabolták a környező nemesi családok, elfoglalták a husziták is. Fokozatos erődítési folyamat után a 16. század első felében már végvárként működött. 1552-ben lerombolták a törökök. A török kor után a jezsuiták építették fel itt a kolostorukat, amely a 18. században a rozsnyói káptalan tulajdonába került, s 1948-ig túlnyomórészt bérlők működtették.  Az egykori erődkolostorból ma a barokk jegyeket mutató Nagyboldog- asszony-templom  látható (későromán, korai gótikus és barokk elemekből álló portáléval), és az egykori „jezsuitaház“ (a gótikus kerengőfolyosó árkádjaival).
hé – va: 08:00 – 16:00
 
 


Leave A Reply