Sekcia: Diskusie, prednášky a semináre

2016 august 19. Ipolyszakállos (Ipeľský Sokolec)

od analógovej fotografie k digitálnej a opačne Miesto: Penzión Včielka, Ipeľský SokolecViac