Na Stretnutiach v Poiplí o Ladislavovi Ballekovi

Na Stretnutiach v Poiplí sme sa stretli aj tento rok. Sprievodné podujatia sa konali od 25. mája do 4. júna 2016. 13. ročník Stretnutí opäť premenil naše mesto na centrum kultúrno-spoločenského života s množstvom zaujímavých hostí. Miestom konania tohtoročných Stretnutí sa rovnako ako po minulé roky stala miestna zrekonštruovaná synagóga a jej Európsky dvor. Hlavným organizátorom bol neinvestičný fond Pečať mesta Šahy a spoluorganizátorom bolo mesto Šahy.

Charakteristickou črtou Stretnutí je ich rôznorodosť a pestrosť kultúrneho programu. Organizátori dbajú na to, aby dali priestor rôznym žánrom, umeleckým prejavom, hereckému majstrovstvu či očarujúcej hudobnej produkcii.

Slávnostné otvorenie 13. ročníka Stretnutí v Poiplí sprevádzala spomienka na Ladislava Balleka – slovenského spisovateľa, politika a diplomata, autora, ktorý vniesol do literárneho sveta šahanské prostredie. Spomienka na Ladislava Balleka bola umocnená odhalením pamätnej tabule na „stene slávnych rodákov” v priestoroch Európskeho dvora, ktorého sa zúčastnila manželka Ladislava Balleka Anna, syn Rastislav Ballek s rodinou, brat spisovateľa Jozef a jeho sestra Jolana Barlová.

Tradičným sprievodným podujatím sú výstavy a diskusné fóra. Po odhalení pamätnej tabule sa prítomní presunuli do budovy synagógy na vernisáž výstavy Pavla Mozu. Ďalšia výstava s názvom Trikrát A. Ličková, inštalovaná v kaviarni MyHont Café, bola otvorená už 26. mája taktiež v synagóge.

Pozvanie na rozhovor o význame tvorby L. Balleka prijali renomovaní literárni vedci – Peter Zajac a Tibor Žilka. Diskusia o Palánku a jeho literárnom stvárnení bola veľmi živá a aktívne sa do nej zapojilo aj publikum.

Umeleckým obohatením Stretnutí v Poiplí 2016 bola šahanská premiéra filmu Agáva, ktorý bol natočený na motívy Ballekových Agátov režisérom Ondrejom Šulajom. Veľká vďaka patrí pri tejto príležitosti spoločnosti Trigon Produktion, s. r. o., Bratislava, ktorá film venovala. Po filme sme mali česť stretnúť sa so spomínaným Ondrejom Šulajom – režisérom filmu a dozvedieť sa niečo zo zákulisia samotného natáčania.

Sobotný program obohatil rozhovor o knihe Hraničný prípad s Tiborom Žilkom, Anikó N. Tóth a Petrom Hunčíkom, ale aj debata so 70-ročným Petrom Gágyorom (rozhovor viedol Szilárd Sánta) a Imre Molnárom (rozhovor viedol Tibor Tóth) – rodákmi z nášho regiónu. Diskusie o minulosti i súčasnosti boli umelecky obohatené interpretáciou vážnej hudby v podaní Komorného orchestra slovenských učiteľov a operetným vystúpením protagonistov Divadla Pódium z Budapešti.

Organizátori nezabudli ani na detského diváka, ktorému boli aj tento rok ponúknuté detské divadelné predstavenia pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Deti videli divadelné predstavenie Naše tajomstvá detského divadelného súboru Csillagszóró, detské predstavenie Divadla Csavar pod názvom Záskok, detské predstavenie Divadla Clipperton Zlatá rybka. Deti čakali aj iné atrakcie na Európskom dvore synagógy a na námestí pri Hontianskom múzeu.

V priebehu 13. ročníka Stretnutí v Poiplí sme mali opäť možnosť stretnúť známe osobnosti celoslovenského či celoeurópskeho formátu, mali sme možnosť sa kultúrne či spoločensky obohatiť. Podujatie zaznamenáva obrovský ohlas nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Dúfajme, že neutíchajúca snaha organizátorov vyvolá pozitívny ohlas aj u miestnych obyvateľov, ktorých medzi divákmi z roka na rok pribúda. Záverečným programom tohtoročných Stretnutí bol koncert speváčky Judit Rajk, ktorá na pôde mesta Šahy privíta významné hudobné osobnosti svetového formátu.

PhDr. Tatiana Wenclová
členka správnej rady Pečať mesta ŠahyLeave A Reply