Ünnepelt a 60 éves Ipolysági Szakközépiskola

Iskolánk, az Ipolysági Szakközépiskola, 2016. október 21-én ünnepelte az intézményben folyó oktatás megindulásának 60. évfordulóját.

A rendezvénysorozat első napján, ok- tóber 19-én, ünnepélyes keretek között felavattuk és városunk, valamint régiónk lakosainak rendelkezésére bocsátottuk a sajátkezűleg készített könyvkuckónkat. Az esemény fényét emelte, hogy a minikönyvtárat két ismert írónő, Beata Bazalová és Bolgár Katalin avatta fel, akik adományaikkal bővítették az iskola könyvállományát. Az adományozókhoz csatlakozott N. Tóth Anikó írónő is.

Október 21-én az iskola díszbe öltözött tornatermében került sor arra az ünnepi műsorra, amelyet számos prominens vendég tisztelt meg jelenlétével. Elfogadta meghívásunkat Milan Belica, a Nyitra Megyei Önkormányzat elnöke, Ladislav Marenčák, a Nyitra Megyei Önkormányzat alelnöke, Milan Galaba, a Nyitrai Járási Hivatal oktatási főosztályvezetője, Prékop Mária, a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Minisztériuma Nemzetiségi Főosztályának igazgatója, Vladimír Gubiš, a Nyitra Megyei Önkormányzat oktatási hivatalának főosztályvezetője, Iveta Šchoberová, az állami tanfelügyelet nyitrai központjának igazgatóhelyettese, Marián Moravčík, a Nyitrai Járási Hivatal módszertani osztályának vezetője. A közel kétszáz meghívott vendég között köszönthettük a Lévai járás középiskoláinak igazgatóit, régiónk alapiskoláinak igazgatóit, az iskola volt alkalmazottait, valamint a megjelent egykori diákokat.

Az ünnepélyes zászlóbevonulást követően az ipolysági Amadeus Trió muzsikált, majd két diákunk (Máté Sabina és Antal Karina) szavalata következett. A szavalatok után Bugyi István iskolaigazgató ünnepi beszéde következett, melyben elhangzott, hogy az elmúlt 60 év alatt több mint 4500 abszolvens hagyta el az intézményt. Külön köszöntötte Danis Ferencet (Feri bácsit), az iskola egykori igazgatóját, aki szintén jelen volt az ünnepségen.

Milan Belica megyei önkormányzati elnök köszöntőjében méltatta az intézmény eddigi oktató-nevelő munkáját. Kiemelte, hogy a kor követelményeinek megfelelően reagált a társadalmi változásokra. Azon meggyőződésének is hangot adott, hogy az intézmény továbbra is magas fokon képzett szakembereket fog kibocsátani, fontos szerepet betöltve a régió szakképzésében. Az iskolaigazgatónak átnyújtotta a megyei elnök aranyplakettjét, melyet a 60. évforduló kapcsán adományozott a szakiskolának.

Prékop Mária minisztériumi főosztályvezető köszöntője után az oktatásügyi minisztérium emléklapját nyújtotta át Bugyi István igazgatónak.

Természetesen köszöntötte iskolánkat városunk polgármestere, Gregor István is. Kiemelte szerepünket a régió szak embereinek képzésében. Bejelentette, hogy az idén Ipolyság polgármesterének díját a 60 éves szakközépiskolának adományozza.

A Bystřice nad Pernštejnemi testvériskola nevében Karel Pačiska polgármester (képünkön középütt) és Miroslav Novák, a testvériskola igazgatója (képünkön jobbról) köszöntötte az iskolát, átadva a polgármesteri köszönőlevelet, illetve megköszönve a több évtizedes együttműködést. Amint az igazgató úr megjegyezte, évtizedekkel ezelőtt mint diák részt vett egy ipolysági találkozón.

Az ünnepi műsort diákjaink (Gondos Kinga, Básty Alexandra, Lenický Erik) fellépése tette még színesebbé, akik két alkalommal is színpadra léptek – hatalmas sikerrel.

Az iskola elmúlt 60 évét egy rövid, fényképekkel tarkított prezentációban mutattuk be, amit a művészeti alapiskola
táncosainak fellépése követett, akik egy pörgős néptáncbemutatóval kápráztatták el a közönséget.

Az ünnepi műsort követően állófogadás vette kezdetét az iskola éttermében. Diákjaink nemcsak az ételek elkészítésében és felszolgálásában segédkeztek, hanem a diákmunkákból nyílt kiállítás összeállításában is. Az iskola dolgozói is mindent megtettek annak érdekében, hogy ez a nap emlékezetessé váljon, és mindenki jól érezze magát. Reméljük, sikerült!

M.A.

 Leave A Reply